Användarvillkor

Dessa villkor ("Villkoren") gäller för att använda webbtjänsten Vegopedia (”Tjänsten”). Genom att använda Tjänsten och dess funktioner accepterar du Villkoren och förbinder dig att följa dem.

Villkoren uppdaterades och gäller från 2019-11-15. Tjänsten tillhandahålls av Adaptive Media.

Tjänsten

Tjänsten tillhandahåller information om vegetariska livsmedel och funktioner för att visualisera och behandla denna information. Tjänsten beskrivs mer detaljerat på Tjänstens webbsajts informationssidor. Tjänsten tillhandahålls som den är under de gällande Villkoren.

Du ansvarar för att du har rätt att använda all information du skickar till tjänsten och att informationen är korrekt. Det är även ditt ansvar att använda säkra inloggningsuppgifter och att de skyddas från obehöriga.

Personuppgifter

Dina personuppgifter (så som e-postadress) används endast internt för att Tjänsten ska fungera och kommer inte att säljas vidare. Tjänsten förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med Tjänstens integritetspolicy och gällande lagstiftning.

Tillåten användning

Allt material på Tjänsten, så som bilder, text, grafik och kod är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Tjänsten. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

Du ansvarar för att informationen du lägger upp på tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

Det är inte tillåtet att använda tjänsten för andra syften än de beskrivna av Tjänsten. Det är förbjudet att använda tjänsten som marknadsföringskanal, att sprida kommersiella budskap, att publicera stötande eller kränkande innehåll samt innehåll som strider mot lag. Texter som publiceras på Tjänsten ska hålla god ton.

Avtalsbrott och ansvar

Tjänsten har rätt att när som helst ta bort innehåll, stänga av en användare och radera eventuellt användarkonto om användaren bryter mot Villkoren eller på annat sätt använder Tjänsten som kan orsaka Tjänsten eller tredje part skada.

Tjänsten har för avsikt att all presenterad information ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. Tjänsten kan dock inte garantera korrektheten på informationen eller hållas ansvariga för några direkta, indirekta eller relaterade skador som uppstår på grund av eller i samband med att du använder Tjänsten. Tjänsten kan inte heller garantera tillgängligheten till Tjänsten eller ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

Ändring av villkor

Tjänsten har rätt att när som helst ändra Villkoren och integritetspolicyn för Tjänsten. Väsentliga ändringar meddelas till användarnas angivna e-postadress. Mindre justeringar och ändringar kan göras löpande och det är upp till användarna att regelbundet läsa igenom villkoren och integritetspolicyn. Om en användare inte accepterar de nya villkoren kan användaren alltid välja att radera sitt konto på Tjänsten.

Förändringar av Tjänsten

Tjänsten kan när som helst och utan föregående information ändra Tjänsten och dess funktioner eller sluta tillhandahålla och stänga ner Tjänsten. Större förändringar meddelas till användarnas angivna e-postadress.

Överlåtelse

Tjänsten har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan part utan ditt samtycke.

Radera konto

Du kan när som helst välja att radera ditt konto genom att logga in och välja "Radera konto". Tjänsten raderar då samtliga personuppgifter knutna till ditt konto, men undantag för uppgifter lagrade i backuper som raderas automatiskt en tid därefter. Eventuellt innehåll som du publicerat på Tjänsten, till exempel kommentarer, anonymiseras eller raderas.

Tillämplig lag och tvistelösning

Vid eventuell tvist ska parterna i första hand försöka göra upp i godo. I andra hand ska tvisten avgöras i svensk allmän domstol under svensk lagstiftning.

Force Majeur

Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts rimliga kontroll.

Glömt lösenordet?