Integritetspolicy

Denna integritets- och sekretesspolicy gäller för att använda webbtjänsten Vegopedia. Genom att använda Vegopedia godkänner och accepterar du att Vegopedia behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Policyn uppdaterades och gäller från 2023-04-09.

Vilka personuppgifter behandlar Vegopedia?

Vegopedia sparar och behandlar huvudsakligen de uppgifter som du själv aktivt anger när du använder tjänsten, som till exempel e-postadress. När du besöker Vegopedia samlas vissa uppgifter automatiskt in, så som IP-adress och vilken webbläsare du använder men det sparas inte permanent. Om du väljer att betygsätta en produkt sparas din IP-adress för att förhindra missbruk av betygsättningsfunktionen.

Hur länge sparar Vegopedia dina uppgifter?

De personuppgifter du lämnar till Vegopedia själv, så som e-postadress, behandlas endast så länge du har kvar ditt konto på Vegopedia. Om du väljer att radera ditt konto raderas alla uppgifter knutna till ditt konto omedelbart, med undantag för uppgifter lagrade i backuper som raderas automatiskt en tid därefter. Om du väljer att använda betygsättningsfunktionen sparas din dåvarande IP-adress för evigt.

Vegopedia kan komma att spara personuppgifter längre vid misstanke om brott, om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Vegopedia:s rättsliga intressen.

Varför behöver Vegopedia dina uppgifter?

Vegopedia samlar huvudsakligen bara in uppgifter som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera och vara användbar. Vissa uppgifter kan komma att utgöra analysunderlag för att förbättra tjänsten.

Vilka delar Vegopedia dina uppgifter med?

Vegopedia kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kan komma att överföras till externa leverantörer som sköter till exempel e-posthantering, serverdrift och analys. Dessa leverantörer och personuppgiftsbiträden har endast rätt att hantera dina uppgifter för Vegopedias ändamål och får inte göra något annat med dem. Vegopedia vidtar rimliga legala och tekniska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert vid delning till utvalda tredje parter. Vid misstanke om brott kan dina uppgifter komma att delas med myndigheter.

Dina uppgifter behandlas huvudsakligen inom EU/ESS, men kan komma att överföras till tjänsteleverantörer utanför. Vegopedia använder endast leverantörer utanför EU/ESS som är ansluta till Privacy Shield eller som på annat sätt avtalat om att personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

När du skapar ett konto på Vegopedia får du också en publik profil som bland annat visar din aktivitet på Vegopedia för andra. Om du inte vill att andra ska kunna se din profil kan du när som helst gå in på inställningar och välja att du vill ha en privat profil.

Cookies

Vegopedia använder sessionscookies, som är en liten informationsfil som sparas av din webbläsare på din enhet. Dessa används för att kunna verifiera vem det är som är inloggad. Stänger du av cookies kommer du inte att kunna logga in på ditt konto. Vegopedia kan också använda vanliga cookies eller liknande tekniker som sparar information under en längre på din enhet om du väljer alternativet att din inloggning ska kommas ihåg eller om du väljer att använda betygsättningsfunktionen.

När du loggar ut tas alla cookies relaterade till din inloggning bort från din enhet. Du kan också när som helst själv ta bort cookies och liknande information under din webbläsares inställningar.

Vill du inte acceptera cookies från Vegopedia ställer du in det i din webbläsares inställningar. Se din webbläsares hjälpdokumentation för mer information.

Vegopedia deltar i olika annonsprogram via Adtraction AB genom att länka till externa webbplatser. När du klickar på vissa externa länkar kan personuppgifter så som ditt IP-nummer samlas in från din webbläsare av extern parter för analys och spårning gällande annonsering. Dessa länkar är märkta som spårningslänkar. Ifall du inte vill dela din information med externa partners och annonsörer kan du låta bli att klicka på länkarna.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning bland annat rätt att erhålla registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och du har rätt att bli raderad. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se dataskyddsförordningen.

Säkerhet

Vegopedia arbetar aktivt för att dina lagrade personuppgifter ska vara så säkra som möjligt och vara skyddade mot otillbörlig åtkomst.

Ändringar av policyn

Vegopedia förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna policy. Väsentliga ändringar meddelas till din angivna e-postadress. Mindre justeringar och ändringar kan komma att göras löpande och det är upp till dig att regelbundet läsa igenom policyn. Om du inte accepterar policyn kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att radera ditt konto och sluta använda Vegopedia.

Personuppgiftsansvarig

Adaptive Media är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter på Vegopedia och att de behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du är inte tillåtet att använda andras personuppgifter på Vegopedia, genom att till exempel skriva kommentarer som innehåller personuppgifter.

Har du frågor angående Vegopedia:s hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Vegopedia.

Glömt lösenordet?